New Year’s Eve in Gold

New Year's Eve in Gold

New Year’s Eve in Gold by desiresinstyle

Vestito: Elie Saab // Scarpe: Sebastian Milano

Borsa: Yves Saint Laurent